הדברה לפי תקנים

הדברה > הדברה לפי תקנים
הדברה לפי תקנים: - ISO - HACCP - BRC - FDA - GMP
  • דרישות התקנים - חלק זה יפרט בצורה טכנית על דרישות התקנים השונים מבחינת ציוד ההדברה הדרוש, אמות מידה, תדירות טיפולים וצמצום ליקויים מבניים.
תקן זה אינו מפרט דרישות טכניות באף רובד, על כן קבענו סטנדרט לביצוע כנגזרת ממהות התקן ומכיוון
שאין סתירה בין קביעתנו לדרישות התקן ניתן לקבל הנחיות אלו כעובדות ליישום.

  • הדברת מכרסמים - התקנת תיבות האכלה למכרסמים לפי שיקול דעת חברת ההדברה והמפעל,אין חיוב בקיבוע התיבות, התיבה אינה חייבת להיות קשיחה או ננעלת, הרעל חייב להיות מקובע בתוך התיבה. התיבות חייבות להיות מסומנות וממוספרות הן על התיבה והן על הקיר במדבקות אזהרה, יש להכין מפת הדברה ותיק הדברה.
  • הדברת חרקים - בנוגע לחרקים הן זוחלים והן מעופפים יש לבצע ריסוסים מונעים בתכנון קלנדארי אחת לרבעון, ריסוסים אלו יכללו מערכות ביוב, מעטפת חיצונית, מחסנים ואולמות יצור במידה וניתן.
  • אין לרסס בזרחנים אורגאניים אלא בחומרים על בסיס פירתרואידים או קרבמטים.
  • תדירות הטיפולים המינימאלית היא אחת לרבעון תדירות מומלצת אחת לחודש לפחות.
  • יש לבצע הליכי ניטור, דיווח ללקוח, המלצות לשיפור ופעולות מתקנות יש להפיק דיווח זה מינימום פעמיים בשנה.
  • במידה והמפעל משתייך לקטגוריית ייצור מזון או אריזות למזון יש לבצע הליכי ניטור גם על החרקים המעופפים באמצעות קטלנים עם לוחות דבק שאותם יש להחליף אחת לחודש לכל הפחות.        
 
ISO - international standards organization
HACCP -  Hazard Analysis Critical Control Point
BRC - British Retail Consortium
Gmp - Good Manufacturing Practice
FDA -  Food and Drug Administration
 
דרישות התקנים לפי סוג המזיק
 
קבלו הצעת מחיר עוד היום
:שם
:טלפון
:אימייל
:איזור בארץ
:הערות

הדברה לפי תקנים